@lt om Schipperke- den danske schipperkeside
bente@schipperke.dk

English